Контакти


Изпратете ни съобщение!


Управителен съвет

contact@bdscf.org

naydenov.dancesportbg@gmail.com

Георги Найденов

Председател на УС на БФКСТ

Таня Димкова

Член на УС на БФКСТ

Веселин Христакев

Член на УС на БФКСТ

Десислава Петачка

Член на УС на БФКСТ

Антонио Радичев

Член на УС на БФКСТ

Добрина Паричкова

Организационен Секретар на БФКСТ

Иван Александров

Спортен Директор

Съдийски съвет

jc_bdscf@abv.bg

Таня Димкова

Веселина Жекова

Цанка Иванова

Треньорски съвет

cb_bdscf@abv.bg

Яна Тонева

Член на Треньорски съвет

Преслав Русев

Член на Треньорски съвет

Арбитражна комисия

ak_bdscf@abv.bg

Атанаска Дунева

Веселин Веселинов

Десислава Петачка

Дисциплинарна комисия

dc_bdscf@abv.bg

Константин Тодоров

Председател ДК на БФКСТ

Станьо Иванов

Член на ДК на БФКСТ

Радослав Славчев

Член на ДК на БФКСТ

Спортна комисия

Добрина Паричкова

Председател СК на БФКСТ

Стефан Дончев

Член на СК на БФКСТ

Радослав Козарев

Член на СК на БФКСТ

Мария Граматикова

Член на СК на БФКСТ

Калоян Иванов

Член на СК на БФКСТ