Обявления


Покана

Относно:

1. Вземане на решение за изключване на членове
2. Отчет за дейността на БФКСТ от Председателя на УС
3. Годишен финансов отчет за 2021 г. на БФКСТ
4. Обсъждане и приемане на Бюджет за 2022г.
5. Изменение и допълнение на Административно-устройствен правилнил; Избор на комисия, спортен директор, организационен секретар;
6. Приемане на отчет за изпълнение на 4 годишната програма по чл. 28, ал. 1, т. 10 от ЗФВС
7. Обсъждане на членство към международна спортна федерация
8. Приемане или отхвърляне на решения на органи на БФКСТ
9. Разглеждане на постъпили жалби до ОС
10. Приемане на пълноправни членове на БФКСТ
11. Други въпроси

24.02.2022

Подробно

Обявление

Относно:

Процедура за картотекиране за 2022г.

02.12.2021

Подробно

Обявление

Относно:

Уважаеми членове на БФКСТ, поради непредвидени организационни проблеми и предвид очакваното влошаване на епидемиологична обстановка, Ви уведомявам че турнира в град Ямбол на ‪28 08 2021‬г. се отлага.

С Уважение Станьо Иванов Председател на КСТ "Ямбол" гр. Ямбол

16.08.2021

Обявление

Относно:

Уведомление до всички клубове!
Уважаеми спортни клубове, моля да не се активира линка от НАП който е изпратен! Очакваме счетоводителката Цветана Кънева да го активира! Георги Найденов председател на БФКСТ

11.06.2021

Протокол

Относно:

1. Освобождаване и приемане на членове на БФКСТ.
2. Приемане на отчет на дейността на управителният съвет за 2020 година.
3. Приемане на ГФО на федерацията за 2020 година.
4. Приемане на бюджета на БФКСТ за 2021 година.
5. Приемане на нов устав - изменен и допълнен.
6. Освобождаване на членовете на УС, Председателя и Секретаря от длъжност и отговорност.
7. Избор на членове на УС и Председател на федерацията за следващ 5 годишен мандат.
8. Приемане или отхвърляне на решения от органи на БФКСТ.
9. Приемане на отчет за изпълнения на 4 годишната програма.

Проведен на 28.02.2021

28.03.2021

Подробно

Наредба

Относно:

1. Организация и ръководство
2. Възрастови групи
3. Система за провеждане на първенства
4. Документи за картотекиране
5. Подаване на заявки за организиране на състезания
6. Нарушения, наказания, жалби
7. Други
+ Допълнителни разпоредби

22.02.2021

Подробно

Обявление

Обявление

Относно:

В кратък срок е необходимо да се изготвят досиета на КСТ, които включват регистри и картотеки. Приети са нормативните документи за това. Настоящите ще са ви от полза за подаване на документите без пропуски и в срок. Някои документи изискваме повторно, защото е необходимо всички документи подадени в ММС да са налични и в БФКСТ.

15.02.2021

Подробно

Наредба

Относно:

1. Организация и ръководство
2. Възрастови групи
3. Система за провеждане на първенства
4. Документи за картотекиране
5. Подаване на заявки за организиране на състезания
6. Нарушения, наказания, жалби
7. Други

09.02.2021

Подробно

Протокол

Относно:

1. Утвърждаване и приемане на бюджет
2. Утвърждаване на наредба за приходи от регалентирана дейност
3. Утвърждаване на наредба ДСК
4. Утвърждаване на правилник и мерки (Ковид - 19)
5. Утвърждаване на правилник на Арбитражна комисия
6. Други

20.01.2021

Подробно

Обявление

Относно:

Осигурено използването на допълнителна голяма зала в рамките на зала "Универсиада", в която двойките да се преобличат, подготвят и загряват на безопасно разстояние.

28.10.2020

Подробно

Заповед

Относно:

Провеждане на ДП с антипандемични мерки.

28.10.2020

Подробно

Обявление

Относно:

Преди регистрация на двойките ще е необходимо да имате готовност за предоставяне на копие на акт/удостоверение за раждане или копие на ЛНЧ за всеки регистриран за участие състезател.

27.10.2020

Подробно

Писмо

Относно:

Българската Федерация на Клубовете по Спортни Танци съзнава напълно отговорността за стриктно спазване на противоепидемиологичните мерки и указания.

27.10.2020

Подробно

Протокол

Относно:

1. Отмяна и утвърждаване на решения на органи на сдружението
2. Приемане на нов устав на БФКСТ
3. Освобождаване на членове на УС на БФКСТ и избор на нови членове на УС
4. Избор на председател и членове на Арбитражна комисия
5. Разни

17.10.2020

Подробно